Evangelische Kirche A.B. in Kronstadt

Clarificări privind înființarea unui post de preot pentru turiști

Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov (Comunitatea Bisericii Negre) completează informațiile comunicate recent de către Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România către presă, precum urmează:

Este prevăzut ca, în timpul verii, în Biserica Neagră și în alte lăcașe de cult ale Bisericii Evanghelice C.A. din România, să activeze un preot evanghelic, în cadrul unui proiect derulat în acest scop între Biserica Evanghelică C.A. din România și Biserica Evanghelică din Germania. Acesta va sta la dispoziția turiștilor pentru a discuta cu ei despre teme spirituale, dacă este solicitat în acest sens. În Biserica Neagră, el nu va spovedi credincioși care aparțin altor biserici, în afara celor protestante. Turiștii care aparțin altor confesiuni, dar care caută o discuție cu un preot al propriului cult, îi vor putea solicita preotului din Biserica Neagră informații la fața locului privind lăcașul cel mai apropiat din Brașov spre care se poate îndrepta. În această privință, Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov va căuta o colaborare ecumenică cu parohiile învecinate ale celorlalte biserici.

COMUNICAT DE PRESĂ B.E.C.A.R.
(Sibiu, 4 aprilie 2018)

Ne bucurăm de interesul mass media pentru proiectul Bisericii Evanghelice C. A. In România (B.E.C.A.R.) de a înființa un post de preot ca ”duhovnic al turiștilor”. Ne delimităm însă de orice interpretare tendențioasă a aceste acțiuni.

Pentru clarificări vă rugăm să luați la cunoștiință următoarele:

1. Termenul german ”Urlaubsseelsorger” este literar corect tradus ca ”duhovnic de concediu” sau ”duhovnic al turiștilor”, dar teologic lipsește latura legată strict de spovedanie ca ascultare duhovniceasă și îndeplinire de canoane.

2. Misiunea propusă a duhovnicului turiștilor este triplă:
a. De a ține slujbe în Bisericile Evanghelice care nu au preot propriu și unde în vară sunt mulți sași evanghelici reveniți pentru concedii.
b. De a ține meditații (”Andachten”) în lăcașele de cult ale B.E.C.A.R. cu mult trafic de vizitatori, ca ajutor al parohului.
c. De a sta la dispoziție vizitatorilor și celor din concedii pe teme spirituale și duhovnicești, dacă aceștia au nevoia.

3. Credem că nu este adecvată o altă abordare decât cea ecumenică, preoții evanghelici întodeauna pun mai presus nevoia spirituală sau diaconică a omului decât religia specifică a acestuia. Această poziție B.E.C.A.R. o are inclusiv vis-a-vis de spovedanie.

4. Oferta duhovnicească este benevolă și nu obligatorie și face parte de serviciul religios al B.E.C.A.R. în lăcașele de cult proprii, care niciodată nu sunt doar monumente arhitectonice, ci case ale Domnului.

Contact:
Biserica Evanghelică C. A. din România / Relații Publice

- Proiectul “duhovnic al turiștilor”: Dr. Stefan Cosoroabă, 0733 078273
- Alte detalii: Stefan Bichler, 0269-230202 sau 0728-199995
- E-Mail: kirchliche.blaetter@gmail.com

<- Zurück zu: Presseerklärungen