Biserica Neagră din Braşov

Tezaurul de parament

Pluviale (haine preoţeşti) din catifea roşie, sec. XV

Alături de cunoscuta colecție de covoare turcești, Biserica Neagră din Brașov adăpostește și un număr mare de veșminte liturgice din materiale textile medievale și baroce de lux. Printre ele se află și veșmintele preoțești de slujbă și pluvialele purtate în Biserica Catolică în ceremoniile de sfințire sau în timpul procesiunilor. După Reformă, ele au fost purtate în slujbele evanghelice din Brașov până în sec. XIX, motivul fiind legătura cu moștenirea bogată și ca o mărturisire a Luteranismului. În sec. XIX au fost întocmite și paramente noi care au fost date uitării doar în ultima perioadă.

Materialele, adesea mătăsuri brodate, provin de cele mai multe ori din țesătorii intaliene, iar unele sunt de poducție turcească. Broderiile valoroase din fir de aur sau mătase, sunt moldovenești, italiene, central-europene sau chiar locale. Pe lângă tezaurele bisericești din Halberstadt, Brandenburg și Danzig, cel brașovean este unul dintre cele mai bogate din Europa centrală și de o foarte mare însemnătate în istoria artei.

 

(sec. XIV/XV)

Prin varietatea și calitatea lor, veșmintele mărturisesc despre legăturile culturale și comercial-istorice ale patriciatului transilvănean. De asemenea sunt dovezi vii ale unei înfloriri economice a orașelor săsești transilvanene în pragul erei moderne. Pe lângă aceasta li se atribuie o valoare confesională de mărturisire prin continuarea folosirii lor.

Fragilitatea generală a textilelor istorice necesită o foarte mare grijă în mânuirea acestei moșteniri culturale. Simpla lor depozitare a produs mari daune în ultimele decenii. Pentru a preveni o deteriorare semnificativă, trebuie în primul rând asigurată o metodă de depozitare adecvată. 

În colaborare cu cele două restauratoare de textile, Geertje Gerhold și Jana Knejf-Fajt, cât și a istoricului în artă, Dr. Evelin Wetter, s-au propus niște concepte de depozitare. Mai multe dintre piesele din patrimoniu au fost clasificate în funcție de dimensiuni și starea în care se aflau. Pe această bază se va înființa în viitorul apropiat un nou depozit de parament în care să fie adăpostite covoarele prețioase.

Dr. Evelin Wetter