Biserica Neagră din Braşov

Cui ne adresăm?

Serviciul diaconic se adresează persoanelor vârstnice care îndeplinesc următoarele criterii:

- au împlinită vârsta de 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Brașov sau localitățile limitrofe;

- nu realizează venituri proprii sau veniturile lor, ori ale susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent și a unui mediu sigur de viață;

- se află în imposibilitatea de a-și asigura singure activitățile de bază ale vieții zilnice, nu se pot gospodări singure și necesită asistență și îngrijire;

- se află în alte situații de urgență sau de necesitate, prevăzute de lege;

- nu au familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Toate tipurile de servicii se acordă persoanelor vârstnice, indiferent de sex, religie, etnie, apartenență politică.