Biserica Neagră din Braşov

Conducerea Comunităţii

Prim-preot: Christian Plajer

Preot: Adriana Florea

Curator: Ortrun Mahl

Prezbiteriul

Prezbiteriul este organul de conducere al comunităţii, format din prim-preot în calitate de preşedinte, din curator cât şi din nouă mebmbri aleşi de comunitate. Conform regulamentului, responsabilităţile prezbietriului sunt următoarele:
- să asigure comunității o trăire conformă cu principiile Evangheliei
- să asigure ca planul de slujbe şi de păstorire să corespundă nevoilor comunităţii şi să fie respectate.
- să participe la examenul confirmanzilor şi la confirmări
- să angajeze personal şi să se asigure că aceştia îşi primesc salariul
- să se asigure de corectitudinea contabilităţii
- să răspundă de gestionarea întregului patrimoniu al comunităţii
- să solicite consiliul comunităţii şi adunarea generală a comunităţii şi să pregătească cereri scrise către acestea
- să pună în aplicare hotărârile consiliului comunităţii
- să prezinte anual consiliului comunităţii raportul anual
etc.

Fiecare prezbiter este ales de comunitate pe o perioadă de patru ani. La doi ani, jumătate din prezbiteriu este reales.

Comitetul comunităţii

Comitetul comunităţii este al doilea comitet de conducere al bisericii şi este format din preot, curator, prezbiteriu şi alti treizeci de membri aleşi din comunitate.

Comitetului comunităţii îi revin, conform regulilor interne ale bisericii, următoarele sarcini:
- să păstreze tradiţia slujbelor şi să hotărască cu privire la formele noi de desfăşurare a acestora
- să organizeze alegeri
- să decidă cu privire la cererile de transfer în comunitate, care sunt înaintate de prezbiteriu, cât şi cu privire la cererile propriilor membri
- să decidă cu privire la administrarea bunurilor comunităţii bisericeşti, inclusiv investiţii, construcţii, reparaţii
- să decidă cu privire la planul de buget şi bilanţul anual al comunităţii bisericeşti
- hotărârea contribuţiilor bisericeşti
- reprezentarea comunităţii atât în instanţă, cât şi în afara ei
etc.

Membrii reprezentanţi sunt și ei aleşi de către comunitate pe o perioadă de patru ani. Tot o dată la doi ani, jumătate dintre membri sunt realeşi.